Bestuurders

Van Zadelhoff, C., Voorzitter
Bevoegdheid: Gezamenlijk bevoegd

Del Canho, D., Secretaris
Bevoegdheid: Gezamenlijk bevoegd

Rottinghuis, H. T. E. M., Penningmeester
Bevoegdheid: Gezamenlijk bevoegd

Beloningsbeleid

De bestuursleden zijn onbezoldigd. Wel bestaat recht op vergoeding van gemaakte onkosten.